Angielski dla dzieci

Grupa

Egzaminy

Cambridge
Poziomy  CEFR*

Wiek

Liczba dzieci w grupie Rozkład zajęć zajęć w tygodniu
PRE - YLE

PRE - YLE

Pre A1

3 - 4 lata

5 - 6 lat

6 - 7 lat

8 - 10 lat

5 - 9

1 x 35 min (soboty)

1 x 45 min (soboty)

1 x 60 min (Soboty)

1 x 90 min (soboty)

YLE

Starters

Pre A1

7 – 9 lat 5 - 9

1 x 90 min lub 2 x 60 min

YLE

Movers

A1

9 - 10 lat 5 - 9

2 x 60 min

YLE Flyers

A2

10 - 12 lat 5 - 9

2 x 60 min

KET/PET KET / PET

A2

12 - 14 lat 5 - 9

2 x 90 min

*CEFR – The Common European Framework of Reference for Languages/Poziom biegłości językowej przyjęty przez Radę Europy

Dzieci w wieku 3 - 5 lat

Kursy języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym są przygotowane do potrzeb najmłodszych słuchaczy. Nauczyciel posługuje się prostym, ale naturalnym językiem z dużą ilością powtórzeń (podobnie jak ma to miejsce w nauce języka ojczystego). Wiersze, piosenki, rymowanki, gry i zabawy językowe sprzyjają rozwijaniu słownictwa i opanowaniu sprawności komunikacyjnej. Dzieci uczą się języka w przyjaznej atmosferze, w oparciu o nowoczesne podręczniki i pomoce naukowe, między innymi tablice interaktywne. Podczas trwania kursu dzieci znajdują się pod stałą opieką metodyczną.

Dzieci w wieku 6 – 8 lat

W pracy z dziećmi korzystamy z podręczników, które w sposób optymalny rozwijają mówienie i słuchanie, a tym samym doskonale przygotowują do egzaminów językowych Cambridge YLE. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Jednym z ważnych elementów nauczania jest zachęcanie uczniów do częstych, ale krótkich powtórek w domu i systematycznego odrabiania prac domowych. Szczególnie ważne jest czytanie na głos, śpiewanie piosenek, powtarzanie rymowanek, słuchanie plyt CD. Część zajęć w trakcie roku szkolnego prowadzi nauczyciel wizytujący - native speaker.

Dzieci w wieku 9 – 12 lat

W tej grupie wiekowej zajęcia są bardziej wymagające pod względem umiejętności mówienia, pisania, słuchania oraz rozumienia tekstu czytanego. Kładziemy nacisk na systematyczne wypowiedzi ustne (część znich jest doskonalona w domu, jako praca domowa) oraz czytanie na głos, co sprawia, że rośnie swoboda w posługiwaniu się językiem. Stosujemy rownież metodę metodę tłumaczeniową, która pomaga w usystematyzowaniu wiedzy i wykorzystaniu jej w praktyce. Ta grupa dzieci ma również możliwość przystąpienie do egzaminów Cambridge YLE na wyższym poziomie trudności lub do egzaminu Cambridge KET. Część zajęć w trakcie roku szkolnego prowadzi nauczyciel wizytujący - native speaker.

Cennik ELC Wesoła

Kurs

ELC Wesoła

Tryb zajęć

Liczba zajęć w 1 semestrze

Cena za jeden semestr *

Cena za rok szkolny

Płatność w ratach

Angielski dla dzieci soboty

15x35 min

15x60 min

15x90 min

340 zł

490 zł

780 zł

190 zł x 4

270 zł x 4

390 zł x 4

Angielski dla dzieci YLE 2 x w tygodniu

30x60 min

1090 zł

380 zł x 6

FLYERS, KET, PET 2 x w tygodniu

30x90 min

1495 zł

500 zł x 6

 *cena nie zawiera opłaty za podręcznik i ćwiczenia.

 

Cena obejmuje:

 • Test poziomujący oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 • Kurs, zgodnie z dokonanym wyborem i przydziałem do grupy.
 • Zajęcia w salach wyposażonych w sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, projektor, materiały dydaktyczne.
 • Możliwość korzystania z zasobu materiałów anglojęzycznych biblioteki ELC: książek, słowników, DVD, oraz czasopism.
 • Student Progress Report - informacja dla rodziców o postępach dzieci.
 • Opiekę metodyka i hospitacje zajęć.
 • Test próbny w trakcie kursów maturalnych, przygotowujących do egzaminów językowych oraz test końcowy.
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zniżki:

 • 50 zł zniżki dla uczestników kursu w szkole partnerskiej w Irlandii
 • 5% zniżki za jednorazową wpłatę za rok szkolny
 • 5% zniżki za konynuację nauki w ELC
 • Zniżki nie sumują się i dotyczą zajęć grupowych od 5 osób, przy jednorazowej wpłacie za semestr lub rok szkolny.

Warunki płatności:

Płatności można dokonać w biurze szkoły lub przelewem: 
Bank Millennium 40 1160 2202 0000 0002 8719 0700
(Tytuł wpłaty: imię i nazwisko ucznia)


 
Przyjąłem do wiadomosci i zgadzam się

Korzystanie ze strony internetowej www.angielskiwesola.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególnosci dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.